Tiếng Việt trở thành môn bắt buộc ở Đài Loan

Tiếng Việt trở thành môn bắt buộc ở Đài Loan. L‎í do gì khiến sắp tới hầu hết các trường học ở Đài Loan sẽ đưa môn tiếng Việt vào chương trình giảng dạy?

5/5 - (1 bình chọn)