Travel

taiwan travel film

Taiwan // Travel Film

Mình có 9 ngày lang thang ở Đài Loan. Những địa điểm mình đi qua là Taipei, Luodong, Hualien, Alishan… Mình ấn tượng Đài Loan